Selecteer een pagina

‘You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your ideas won’t get you anywhere.’

Lee Iacocca

‘You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your ideas won’t get you anywhere.’

Lee Iacocca

‘You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your ideas won’t get you anywhere.’

Lee Iacocca

Diensten

Groeien naar waardengedreven cultuur is zorgen dat medewerkers de waarden begrijpen, erin geloven en ernaar handelen. Hiervoor is eigenaarschap en daarmee leiderschap nodig van alle mensen in de organisatie. Ik help met het opzetten en implementeren van programma’s die hieraan bijdragen.

De programma’s richten zich op (persoonlijk) leiderschap, verbindende communicatie en coaching voor CEO’s, managers en medewerkers. Deze trajecten leveren kennis, bewustwording en vertrouwen waarmee gewenste veranderingen in gang kunnen worden gezet. Ik maak een modulair programma op maat voor jouw organisatie.

Hierin komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

de visie, ambitie en strategie
de gemeenschappelijke waarden
de drijfveren van de cultuur
de gemeenschappelijke taal
de manier van samenwerken
de overlegstructuren en communicatievormen
de versnellers en blokkades

Aanpak

Afhankelijk wat nodig en wenselijk is ga ik aan de slag met:

In co-creatie vaststellen van de centrale vraag van het traject, in de wetenschap dat het antwoord in de organisatie te vinden is.
Het voeren van diepte-interviews met managers, leiders en medewerkers. Wat speelt er onder de oppervlakte?
Het uitvoeren van een omgevingsscan. Wat zijn de perceptie en verwachtingen van de buitenwereld?
Het uitvoeren van dataonderzoek naar o.a. bevlogenheid en veranderingsbereidheid.
Het tijdig signaleren en rapporteren aan de opdrachtgever. Tijdens het hele proces blijven we in gesprek!

Aanpak

Afhankelijk wat nodig en wenselijk is ga ik aan de slag met:

In co-creatie vaststellen van de centrale vraag van het traject, in de wetenschap dat het antwoord in de organisatie te vinden is.
Het voeren van diepte-interviews met managers, leiders en medewerkers. Wat speelt er onder de oppervlakte?
Het uitvoeren van een omgevingsscan. Wat zijn de perceptie en verwachtingen van de buitenwereld?
Het uitvoeren van dataonderzoek naar o.a. bevlogenheid en veranderingsbereidheid.
Het tijdig signaleren en rapporteren aan de opdrachtgever. Tijdens het hele proces blijven we in gesprek!

Voorbeelden & Resulaten

Vereniging van Waterbouwers

De werkgevers organisatie voor aannemers in de waterbouw
Vraag: De leden van de Vereniging van Waterbouwers ervaren knelpunten in het vasthouden en aantrekken van nieuwe medewerkers en het borgen van kennis. Tegelijkertijd zien zij een verschuiving in de werkcultuur. Hoe kunnen we focus en nieuw elan brengen in onze arbeidsmarktbenadering binnen en buiten de branche?

Resultaat: Een strategisch plan, waarbij de waarden en ambities waar het in de branche over gaat, de context vormen voor de propositie in de arbeidsmarkt. Een weg die binnen in de branche begint.

Panenqa

SAP Interim Finance Professionals
Vraag: Hoe kan Panenqa, een waardengedreven consultancybedrijf in de financiële dienstverlening, haar ambitie waarmaken in het vinden, binden behouden van nieuwe mensen en klanten?

Resultaat: Als sparringpartner heb ik praktische tips gegeven om de waarden van de organisatie om te zetten naar concrete acties. De waarden staan niet alleen op papier, ze zijn nu ook echt voelbaar. 

Het traject levert kennis, bewustwording en vertrouwen op waarmee gewenste veranderingen in gang zijn gezet.

TNO

Organisatie voor toegepast natuur wetenschappelijk onderzoek
Vraag: Help ons het TNO-imago op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. En hoe kunnen we het leiderschap en de communicatie voor het binden van mensen en het werven van toekomstige collega’s verder ontwikkelen en implementeren?

Resultaat: Als interim business partner heb ik stappen gezet om tot een employer value proposition te komen en daarmee de brug te verstevigen tussen internal en employer branding.

Rombout Kappers

Locatie Den Haag
Vraag: Help ons een focus te formuleren om de betrokkenheid van medewerkers te versterken en de klantgerichtheid te verbeteren.

Resultaat: Als business coach heb ik dit proces begeleid. De organisatie heeft medewerkers nodig die zich betrokken voelen en dit laten zien door actief mee te denken over de ambitie en de gemeenschappelijke waarden. We hebben concrete stappen uitgezet waarmee het bedrijf deze stip op de horizon kan bereiken. 

Nederlands Loodswezen

Organisatie ter ondersteuning van registerloodsen
Vraag: Het Nederlands Loodswezen was op zoek naar een sterkere profilering op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van de juiste mensen en het versterken van de interne trots.

Resultaat: Samen met (regionale) besturen, HR en communicatiebureau heb ik als projectmanager de waardepropositie en (visuele) identiteit ontwikkeld. En dit alles doorvertaald naar interne en externe uitingen, tools en events. Enerzijds gericht op het versterken van het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers, anderzijds bedoeld voor het aantrekken van nieuw talent. 

Contact

Marisa Hulsebosch

marisa@cultureproof.nl

T 06 23404867

Het échte gesprek

Bij ingrijpende gebeurtenissen schuif ik aan tafel. Want de ervaring leert dat nog te vaak de vis onder tafel blijft liggen bij grote en kleine gebeurtenissen. De intentie van je mensen naast de concrete context leggen, maakt duidelijk wat er speelt. Dit brengt vertrouwen, focus en plezier. Voor jezelf, de ander, je team en je organisatie.

En dat is een waardevolle cultuur waar alle medewerkers 100% zichzelf zijn en floreren.