Selecteer een pagina

Échte verhalen op tafel leggen voor meer vertrouwen, focus en plezier. Voor jezelf, de ander, je team en je organisatie.

De symbolische vis naar boven halen

In mijn trajecten help ik jou als leidinggevende de symbolische vis naar boven te halen. Met de bedoeling mensen bewust te maken van de invloed die zij hebben op de interacties met anderen.

De ervaring leert dat nog te vaak de vis onder tafel blijft liggen bij grote en kleine ingrijpende gebeurtenissen. De interactie loopt minder soepel en dit heeft impact op je team, de organisatie en uiteindelijk daarbuiten.

De waarheid ligt ergens in het midden. Er is geen sprake van goed of fout. Je verhaal is dan onbewust je rem en die onduidelijkheid maakt dat het in je team scheefloopt.

Mensen omarmen een écht verhaal

De verhalen gaan over datgene wat jou als persoon, leidinggevende of de hele organisatie bezighoudt. Je maakt zichtbaar wat er écht speelt. De rem gaat er vanaf. Deze openheid bevordert begrip, zelfs als het betekent dat je fouten erkent. Want mensen omarmen je verhaal wanneer het écht is.

Geen afvinklijst. We werken in het hier en nu met wat er op tafel ligt. Daarmee bouw je verder aan een nieuw waardevol verhaal met het oog op de toekomst.

Vier trajecten

Individuele coaching
Leiderschapsontwikkeling
Teamontwikkeling
Organisatieontwikkeling

Aanvliegroute: oriëntatie, verkenning en start

Ik begin altijd met een oriëntatiegesprek. Wanneer er voldoende vertrouwen is van beide kanten, volgt een tweede afspraak.

We verkennen met elkaar de vraag. Vervolgens maak ik een voorstel op maat.

Wanneer deze akkoord is, starten we met het gekozen traject.

Individuele coaching

Het is een praktisch traject van drie maanden. Waarin ik je steeds weer blijf uitdagen. Zodat jij bewust kiest en je grenzen stelt die nodig zijn voor het 100% volgen van jouw kompas.

De eerste sessie draait om het naar boven halen van je persoonlijk ontwikkeltraject. Ik gebruik hiervoor de persoonlijke landkaart van de Wereld van Verschil. Met jouw doelen in beeld gaan we aan de slag.

Bedrag: voorstel op maat.

Leiderschapsontwikkeling

Een traject van een half jaar waarin ik leidinggevenden meeneem in hun persoonlijk leiderschap. Je waarden, je overtuigingen, je aannames, je gevoelens en je verlangens. Ze geven kleur aan je verhaal. En mensen omarmen je verhaal wanneer het echt is.

Samen met een klein groepje leidinggevenden gaan we op pad. We zien elkaar vier dagen in zes maanden tijd. Het programma zit vol uitdagingen jezelf aan te kijken. Je legt jouw vissen op tafel. Op de trainingsdagen, via huiswerkopdrachten en tijdens de intervisie-opdrachten.

En dat doe je niet alleen. Je oefent, leert en ervaart samen met je mede-cursisten.

Het volledige programma en het bedrag zijn op aanvraag.  

Teamontwikkeling

Een traject over een nader te bepalen periode. Omdat het nooit maar één verhaal is. De crux is de rode draad naar boven te halen uit de verschillende verhalen die er zijn. Zodat je met elkaar bewust de olifant in de kamer durft te benoemen.

Thema’s als leiderschap, vertrouwen, veiligheid, verbindende communicatie en samenwerking komen ruimschoots aan bod. Wanneer teamleden de moed vinden hun symbolische vis op tafel te leggen volgt begrip. Dat geeft ruimte voor beweging. En maakt dat het verhaal een nieuwe geloofwaardige wending krijgt.

Neem gerust contact met me op voor een oriëntatiegesprek. Ik licht mijn aanpak graag toe aan de hand van je vraag.

Bedrag: voorstel op maat.
 

Organisatieontwikkeling

Een traject waar we creatief, flexibel en contentieus de verscheidenheid aan verhalen ophalen. We planten zaadjes met de bedoeling mensen bewust te maken van de invloed die zij hebben op de interacties met anderen. En dat is een waardevolle cultuur waar alle medewerkers 100% zichzelf zijn en floreren.

Met denkkracht, daadkracht en moed van je mensen vlechten we de verhalen in elkaar. Je kiest die elementen mee te nemen die helpen koers te houden. En je neemt bewust afscheid van patronen en overtuigingen die remmend werkt. De crux is denkkracht, daadkracht en moed van je mensen te bundelen. Van binnenuit brengt dit vertrouwen, focus en plezier. Voor jezelf, de ander, je team en je organisatie.

En dit helpt mensen en teams het kompas van de organisatie te volgen.

Neem gerust contact met me op voor een oriëntatiegesprek. Ik licht mijn aanpak graag toe aan de hand van je vraag.

Bedrag: voorstel op maat.
 

Openheid bevordert begrip

Bij grote en kleine gebeurtenissen schuif ik aan tafel. De intentie van mensen naast de concrete context leggen, maakt duidelijk wat er écht speelt. Openheid bevordert begrip.

In mijn trajecten werk ik vaak met MapsTell. Een tool die taal geeft aan gedrag. De bewustwording van de zienswijze van een ander geeft handvatten voor moedige gesprekken over je persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschapsstijl en hoe je kiest samen te werken.

100% het échte gesprek voeren

Weg van opsmuk.

Je gebruikt ieders denkkracht, daadkracht en moed.

Je haalt de diepere laag naar boven.

Je voert het gesprek over datgene waarover het ook écht moet gaan.

Je bouwt aan vertrouwen, focus en plezier.

Contact

Marisa Hulsebosch

marisa@cultureproof.nl

T 06 23404867

Het échte gesprek

Bij ingrijpende gebeurtenissen schuif ik aan tafel. Want de ervaring leert dat nog te vaak de vis onder tafel blijft liggen bij grote en kleine gebeurtenissen. De intentie van je mensen naast de concrete context leggen, maakt duidelijk wat er speelt. Dit brengt vertrouwen, focus en plezier. Voor jezelf, de ander, je team en je organisatie.

En dat is een waardevolle cultuur waar alle medewerkers 100% zichzelf zijn en floreren.