Selecteer een pagina

Herontdek het goud in je mensen

De juiste kaart

De reis naar moedig leiderschap begint bij jezelf. Bij de bewustwording dat wij de wereld zien zoals wij zijn. En niet zoals zij zijn. Ik haal de diepere laag naar boven. En ik voer samen met jou als leider het gesprek met het team over datgene waarover het bij jullie zou moeten gaan. In het hier en nu met de organisatiekaders als rode draad. Waarbij jij weet wat je belangrijk vindt, waarvoor je staat en hoe je dit wilt uitdragen. Want de mate van vertrouwen die jij als leider uitstraalt in hetgeen je zegt, doet en de signalen die je meegeeft bepaalt of mensen zich uitspreken.

We geven mensen het podium dat ze nodig hebben. Dit kan zijn een fysiek podium. Tijdens een 1-op-1 gesprek of een interactieve teamsessie. Bij het welkom heten van nieuwe collega’s tot aan een waardig vertrek van een collega wanneer zaken anders zijn gelopen dan van te voren bedacht. Een podium waar zij het beste van zichzelf laten zien.

Aanpak

Ik neem mensen mee op reis in de wereld van verschil. Een landkaart met namen van steden, bergen en rivieren, die van alles vertellen over de verschillen in gedrag. De kaart nodigt uit om op ontdekking te gaan naar het eigen gedrag en vervolgens, over de grenzen van de hokjes letterlijk in de wereld van de ander te stappen. Geen lang rapport. Het biedt een positieve, pragmatische en impactvolle manier om naar persoonlijke ontwikkeling, teamdynamiek, vertrouwen en samenwerking te kijken. 

Moedig leiderschap is maatwerk

De reis naar moedig leiderschap is maatwerk. We zetten mensen, teams en organisaties op de wereld van verschil. Op de landkaart spreken we over perceptie, voorkeuren van gedrag, vertrouwen en samenwerking. Gesprekken waarmee leiders zichzelf inzicht geven in eigen patronen en blinde vlekken, waardoor hun mensen mogelijk op de rem staan en de weg kwijtraken. Op de kaart ontdek je meerdere routes die naar vertrouwen en verbinding leiden.

Samen maken we mensen bewust van de invloed die zij hebben op de dynamiek in de organisatie. Waarna je met iedereen bouwt vanuit de gemeenschappelijke waarden aan een 100% culture proof organisatie.

Jouw leiderschap

Weet als leider wat jij belangrijk vindt, waarvoor je staat en hoe je dit wilt uitdragen. Wanneer je als leider vertrouwen geeft aan jouw mensen zorgt dat voor meer werkplezier voor het team. Zo leer je met elkaar de gemeenschappelijke delers en de onderlinge verschillen kennen. Je kunt dan met elkaar samenwerken aan het gezamenlijke doel. Je hebt goud in handen, zodra jouw mensen op één staan.

Coaching

Ik help jouw als leider met een praktisch coachingstraject op zoek te gaan naar jouw persoonlijke drijfveren, waarden en doelen. ik geef je handvatten, zodat jij als leider jezelf op een krachtige manier neerzet. Je laat mensen in hun waarden. Je vertrouwt elkaar en mensen voelen zich gezien.

Gecertificeerd MapsTell guide, DISC en drijfveren specialist & Partner Circlelytics

Naast mijn opleiding tot coach bij transities, mag ik mezelf Guide noemen in de Wereld van Verschil van @MapsTell. En ben ik gecertificeerd DISC en drijfveren specialist.

Als partner van Circlelytics maak ik gebruik van hun online dialoogtechnologie. Een effectieve tool om de echte dialoog aan te gaan met een grotere groep medewerkers. 

Voorbeelden & Resulaten

Vereniging van Waterbouwers

De werkgevers organisatie voor aannemers in de waterbouw
Vraag: De leden van de Vereniging van Waterbouwers ervaren knelpunten in het vasthouden en aantrekken van nieuwe medewerkers en het borgen van kennis. Tegelijkertijd zien zij een verschuiving in de werkcultuur. Hoe kunnen we focus en nieuw elan brengen in onze arbeidsmarktbenadering binnen en buiten de branche?

Resultaat: Een strategisch plan, waarbij de waarden en ambities waar het in de branche over gaat, de context vormen voor de propositie in de arbeidsmarkt. Een weg die binnen in de branche begint.

Panenqa

SAP Interim Finance Professionals
Vraag: Hoe kan Panenqa, een waardengedreven consultancybedrijf in de financiële dienstverlening, haar ambitie waarmaken in het vinden, binden behouden van nieuwe mensen en klanten?

Resultaat: Als sparringpartner heb ik praktische tips gegeven om de waarden van de organisatie om te zetten naar concrete acties. De waarden staan niet alleen op papier, ze zijn nu ook echt voelbaar. 

Het traject levert kennis, bewustwording en vertrouwen op waarmee gewenste veranderingen in gang zijn gezet.

TNO

Organisatie voor toegepast natuur wetenschappelijk onderzoek
Vraag: Help ons het TNO-imago op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. En hoe kunnen we het leiderschap en de communicatie voor het binden van mensen en het werven van toekomstige collega’s verder ontwikkelen en implementeren?

Resultaat: Als interim business partner heb ik stappen gezet om tot een employer value proposition te komen en daarmee de brug te verstevigen tussen internal en employer branding.

Rombout Kappers

Locatie Den Haag
Vraag: Help ons een focus te formuleren om de betrokkenheid van medewerkers te versterken en de klantgerichtheid te verbeteren.

Resultaat: Als business coach heb ik dit proces begeleid. De organisatie heeft medewerkers nodig die zich betrokken voelen en dit laten zien door actief mee te denken over de ambitie en de gemeenschappelijke waarden. We hebben concrete stappen uitgezet waarmee het bedrijf deze stip op de horizon kan bereiken. 

Nederlands Loodswezen

Organisatie ter ondersteuning van registerloodsen
Vraag: Het Nederlands Loodswezen was op zoek naar een sterkere profilering op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van de juiste mensen en het versterken van de interne trots.

Resultaat: Samen met (regionale) besturen, HR en communicatiebureau heb ik als projectmanager de waardepropositie en (visuele) identiteit ontwikkeld. En dit alles doorvertaald naar interne en externe uitingen, tools en events. Enerzijds gericht op het versterken van het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers, anderzijds bedoeld voor het aantrekken van nieuw talent. 

Contact

Marisa Hulsebosch

marisa@cultureproof.nl

T 06 23404867

Het échte gesprek

Bij ingrijpende gebeurtenissen schuif ik aan tafel. Want de ervaring leert dat nog te vaak de vis onder tafel blijft liggen bij grote en kleine gebeurtenissen. De intentie van je mensen naast de concrete context leggen, maakt duidelijk wat er speelt. Dit brengt vertrouwen, focus en plezier. Voor jezelf, de ander, je team en je organisatie.

En dat is een waardevolle cultuur waar alle medewerkers 100% zichzelf zijn en floreren.